Miesięczne archiwa: wrzesień 2019

Leki na bazie grasicy

Lek TFX

W 1973 r. z inicjatywy profesorów Juliana Aleksandrowicza oraz Gabriela Turowskiego w jeleniogórskiej Polfie rozpoczęto prace nad przygotowaniem technologii otrzymywania peptydów grasiczych z grasic cielęcych. Zadania tego podjął się Jan Czarnecki- kierownik Pracowni organopreparatów w tejże fabryce. Rezultatem tych prac był patent otrzymany w 1981 r.- a po serii badań doświadczalnych, przedklinicznych oraz klinicznych- w roku 1988 zarejestrowano lek TFX. Lek TFX jest preparatem składającym się z peptydów o masie cząsteczkowej 4000-8000 kDa o aktywności ...
Read More