Cz. I: Historia tymoterapii
Cz. II: Grasica – kluczowy element układu immunologicznego
Cz. III: Podstawy tymoterapii jako dziedziny immunoterapii
Stowarzyszenie Tymoterapii