Władze Stowarzyszenia

O NAS

Władze Stowarzyszenia

Skład zarządu:

• Prezes – Emma Czajkowska
• Wiceprezes – Wilhelm Kleinert
• Skarbnik – Wiesława Dębska
• Sekretarz – Artur Stala
• Członek – Ludwik Burzmiński
• Członek – Piotr Drozd

O NAS

Władze Stowarzyszenia

Skład zarządu:

• Prezes – Emma Czajkowska
• Wiceprezes – Wilhelm Kleinert
• Skarbnik – Wiesława Dębska
• Sekretarz – Artur Stala
• Członek – Ludwik Burzmiński
• Członek – Piotr Drozd

Stowarzyszenie Tymoterapii