O Stowarzyszeniu

O NAS

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie istnieje od 1994 r. Od samego początku działa non profit, opierając się na społecznej pracy swoich członków. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja idei tymoterapii w leczeniu i zapobieganiu wielu chorobom. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez organizacje naukowych sympozjów lekarskich, które skupiają się na wymianie doświadczeń związanych z praktycznym stosowaniem preparatów grasiczych – ze szczególnym uwzględnieniem leku TFX.

Drugim polem aktywności stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi chorych, dla których tymoterapia jest pomocna, a ich trudna sytuacja finansowa nie pozwala na jej stosowanie. Pomoc ta ma charakter fundowania oraz refundacji preparatów grasiczych. Pierwszeństwo do pomocy przysługuje członkom naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Tymoterapii