Bez kategorii

Hormony z grasicy cielęcej hamują wzrost guzów jelita grubego

W artykule opublikowanym w maju 2022 roku w czasopiśmie „Frontiers in Pharmacology” opisano wpływ polipeptydów z grasicy cielęcej na regulację funkcji odpornościowej zależnej od mikroflory jelitowej. U myszy na których prowadzono badania, nastąpił wzrost poziomu białek i cytokinin związanych z odpornością oraz limfocytów T, co skutecznie spowolniło wzrost nowotworów jelita grubego.

Rak jelita grubego to czwarty najczęściej występujący nowotwór i jest na trzecim miejscu pod względem zgonu z powodów nowotworowych. W zależności od rozległości przerzutów przeżywalność w ciągu następnych 5 lat po usunięciu guza jelita grubego wynosi od 91% do 13%. Ponadto 60% pacjentów po resekcji wymaga dalszej chemioterapii a u 10% występuje wznowienie choroby.

Liczba mikrobów w jelitach dorosłego człowieka może osiągnąć nawet 100 trylionów, więc nie jest zaskoczeniem, że skład gatunkowy i produkowane przez nie substancje mają wpływ na zdrowie. Wzrost guzów jelita grubego jest związany ze spadkiem liczby pożytecznych bakterii Lactobacillus i wzrostem chorobotwórczych Fusobacterium. Podawanie myszom enzymów grasiczych doprowadziło do wzrostu liczebności Clostridia, których metabolity powiązano z regulowaniem odporności i ograniczeniem przewlekłych zapaleń. Z drugiej strony zmalała liczebność gatunków Allobacullum Desulfovibrionales, które odpowiednio są wskaźnikiem uszkodzenia systemu odpornościowego na skutek niedoboru CD-45 i źródłem szkodliwych cytotoksycznych związków.

Głównymi polipeptydami z grasic cielęcych są tymozyny promujące dojrzewanie limfocytów T przez zwiększenie syntezy interleukiny 7, a tymozyna α 1 hamuje apoptozę leukocytów Th i Tc. Leukocyty Th promują cząsteczki kostymulujące i ekspresję cytokin w komórkach dendrytycznych, z których wszystkie przyczyniają się do aktywacji limfocytów T. Oprócz tego niektóre z nich promują cytotoksyczną odpowiedź immunologiczną, a inne promują humoralną odpowiedź immunologiczną i ograniczają cytotoksyczną odpowiedź immunologiczną. Cytotoksyczne limfocyty Tc są głównymi uczestnikami adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej przeciwko rakowi, wywołują odpowiedź immunologiczną specyficzną dla nowotworu i dlatego są istotnymi czynnikami immunoterapii. Enzymy grasicze również zwiększyły liczbę komórek NK we krwi obwodowej myszy. Jako nieswoiste komórki zabójcze, komórki NK mogą promować specyficzne odpowiedzi immunologiczne lub bezpośrednio zabijać komórki docelowe poprzez szlaki zależne od przeciwciał. Spadek odsetka komórek NK we krwi obwodowej zwykle prowadzi do wysokiej zachorowalności na nowotwory. Ostatnią obserwacją był spadek poziomu białek PD-1, PD-L1 i CTLA4, które występują na powierzchni limfocytów i odpowiadają za hamowanie ich działania, co jest związane z reaktywną odpowiedzią komórek nowotworowych. Podawanie przeciwciał przeciw tym białkom jest jedną z form terapii nowotworowych.

Podsumowując uczeni pokazali, że u myszy polipeptydy z grasic cielęcych są odpowiedzialne za inhibicję wzrostu guza jelita grubego poprzez działanie na mikroflorę jelitową oraz że można stosować je w leczeniu klinicznym.

Cały artykuł można znaleźć pod linkiem: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.898906/full

Analiza wpływu hormonów grasicy na leczenie złośliwego wysięku opłucnowego

Poprzedni artykuł

Leczenie chorych z gruźlicą powikłaną z cukrzycą za pomocą tymozyny i chemioterapii

Następny artykuł

Może Cię zainteresować

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *